Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - SZKOŁA w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - SZKOŁA
Numer planu
135
Numer uchwały wszczynającej
XIX/496/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIV/616/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 77 poz. 1691
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,3