Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - RAFY KORALOWEJ w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - RAFY KORALOWEJ
Numer planu
715
Numer uchwały wszczynającej
XXXIII/892/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIII/457/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 521
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,5