Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - ODOLANY w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - ODOLANY
Numer planu
105
Numer uchwały wszczynającej
XLI/887/01
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVII/894/05
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 14 poz. 263
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
69,5