Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - KREDOWA w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - KREDOWA
Numer planu
120
Numer uchwały wszczynającej
XXI/406/04
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIII/347/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 111 poz. 1923
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
106,3