Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - KREDOWA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - KREDOWA 2
Numer planu
155
Numer uchwały wszczynającej
XXXI/780/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIV/1113/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 25 poz. 565
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Niepełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,0