Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - DZIERŻONIA w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - DZIERŻONIA
Numer planu
668
Numer uchwały wszczynającej
XLIV/1274/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIV/569/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5149
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,9