Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - DUŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - DUŃSKA
Numer planu
131
Numer uchwały wszczynającej
LI/1107/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXI/561/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 51 poz. 1134
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
98,4