Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - DUŃSKA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - DUŃSKA 3
Numer planu
689
Numer uchwały wszczynającej
XIII/306/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/895/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4127
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,2