Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - DUŃSKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - DUŃSKA 2
Numer planu
626
Numer uchwały wszczynającej
XV/367/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIX/444/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2408
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
11,2