Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO 5 w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO 5
Numer planu
697
Numer uchwały wszczynającej
XIX/442/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/435/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 37
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,4