Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO 3 w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO 3
Numer planu
146
Numer uchwały wszczynającej
XXIV/620/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXVIII/943/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 70 poz. 1869
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Niepełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,0