Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ULICA STRUGA w Szczecinie

Nazwa planu
ULICA STRUGA
Numer planu
94
Numer uchwały wszczynającej
XLII/891/01
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
IX/184/03
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 97 poz. 1670
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
52,0