Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TURZYN - ŻÓŁKIEWSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
TURZYN - ŻÓŁKIEWSKIEGO
Numer planu
761
Numer uchwały wszczynającej
XXXV/972/21
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LII/1460/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.4953
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,6