Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TURZYN - SZWOLEŻERÓW w Szczecinie

Nazwa planu
TURZYN - SZWOLEŻERÓW
Numer planu
650
Numer uchwały wszczynającej
XXXIV/1002/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVIII/419/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2046
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
14,9