Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TRZEBUSZ - CHEŁSZCZĄCA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
TRZEBUSZ - CHEŁSZCZĄCA 2
Numer planu
768
Numer uchwały wszczynającej
XL/1086/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIII/1485/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
Dz. U. Woj. Zach. Poz. 5544
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Plan
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
179,9