Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TOR WODNY w Szczecinie

Nazwa planu
TOR WODNY
Numer planu
673
Numer uchwały wszczynającej
IV/27/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIX/730/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2327
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1110,6