Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SZYBKI TRAMWAJ w Szczecinie

Nazwa planu
SZYBKI TRAMWAJ
Numer planu
100
Numer uchwały wszczynającej
LI/1119/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXX/586/04
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 16 poz. 279
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
59,7