Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚWIERCZEWO - KU SŁOŃCU w Szczecinie

Nazwa planu
ŚWIERCZEWO - KU SŁOŃCU
Numer planu
698
Numer uchwały wszczynającej
XIX/443/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXX/802/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2681
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,8