Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN PORT 3 w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN PORT 3
Numer planu
662
Numer uchwały wszczynającej
XL/1179/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIII/313/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5514
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,6