Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN PORT 2 w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN PORT 2
Numer planu
201
Numer uchwały wszczynającej
XIV/325/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/951/13
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3145
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
31,1