Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN - POLICKA w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN - POLICKA
Numer planu
102
Numer uchwały wszczynającej
XXXII/753/00
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLI/762/05
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 61 poz. 1359
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
93,2