Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN - POLICKA 4 w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN - POLICKA 4
Numer planu
716
Numer uchwały wszczynającej
XXXVII/1086/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVII/776/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1926
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
18,4