Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN - POLICKA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN - POLICKA 3
Numer planu
202
Numer uchwały wszczynającej
XIV/322/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIV/1000/13
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3834
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,7