Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN - BAJECZNA w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN - BAJECZNA
Numer planu
175
Numer uchwały wszczynającej
XXIV/502/04
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
IX/165/11
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 85 poz. 1578
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
159,0