Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN - BAJECZNA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
STOŁCZYN - BAJECZNA 2
Numer planu
710
Numer uchwały wszczynającej
XXIX/741/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXVIII/1105/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1389
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,5