Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO - ŚWIĘTEGO DUCHA w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO - ŚWIĘTEGO DUCHA
Numer planu
757
Numer uchwały wszczynającej
XXXIII/951/21
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIX/1337/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.2804
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,1