Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO - STARZYŃSKIEGO 2 w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO - STARZYŃSKIEGO 2
Numer planu
657
Numer uchwały wszczynającej
XXXVII/1119/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VI/70/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1520
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,2