Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO - STARÓWKA - ZAMEK w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO - STARÓWKA - ZAMEK
Numer planu
712
Numer uchwały wszczynającej
XXXI/823/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
IV/117/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1596
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,9