Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY
Numer planu
704
Numer uchwały wszczynającej
XXV/602/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXVIII/1104/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1388
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,7