Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK NOWY
Numer planu
691
Numer uchwały wszczynającej
XIII/308/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIII/536/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4582
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,8