Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO - PARK ŻEROMSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO - PARK ŻEROMSKIEGO
Numer planu
658
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1145/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIV/1270/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4471
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
32,0