Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO I PLAC TOBRUCKI w Szczecinie

Nazwa planu
STARE MIASTO I PLAC TOBRUCKI
Numer planu
729
Numer uchwały wszczynającej
XLV/1317/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVI/767/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1224
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
8,3