Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE DĄBIE w Szczecinie

Nazwa planu
STARE DĄBIE
Numer planu
700
Numer uchwały wszczynającej
XX/477/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XL/1093/22
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2499
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
58,2