Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD, MAŁKOWSKIEGO, KOSMOS w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD, MAŁKOWSKIEGO, KOSMOS
Numer planu
788
Numer uchwały wszczynającej
L/1362/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LVI/1581/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.884
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,9