Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - SALOMEI w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - SALOMEI
Numer planu
142
Numer uchwały wszczynającej
XXI/410/04
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/813/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 18 poz. 727
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
8,9