Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - P. SKARGI, FELCZAKA w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - P. SKARGI, FELCZAKA
Numer planu
752
Numer uchwały wszczynającej
XVII/563/20
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LII/1458/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.4951
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
12,1