Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - OFIAR OŚWIĘCIMIA w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - OFIAR OŚWIĘCIMIA
Numer planu
183
Numer uchwały wszczynającej
XXXVIII/942/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVIII/523/12
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1328
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,6