Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - ODZIEŻOWA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - ODZIEŻOWA 2
Numer planu
207
Numer uchwały wszczynającej
XXII/608/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLII/1220/14
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3056
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,0