Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CZESŁAWA 7 w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CZESŁAWA 7
Numer planu
115
Numer uchwały wszczynającej
L/943/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VI/134/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 40 poz. 585
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,2