Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
Numer planu
784
Numer uchwały wszczynającej
XLVIII/1321/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIII/1484/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
Dz. U. Woj. Zach. Poz. 5543
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Plan
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,5