Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚMIERDNICA - STEPOWA w Szczecinie

Nazwa planu
ŚMIERDNICA - STEPOWA
Numer planu
619
Numer uchwały wszczynającej
VII/95/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVII/684/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1309
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
147,3