Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚMIERDNICA - SPOKOJNA w Szczecinie

Nazwa planu
ŚMIERDNICA - SPOKOJNA
Numer planu
157
Numer uchwały wszczynającej
XIV/378/07
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVII/1193/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 61 poz. 1193
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,9