Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚMIERDNICA - PYRZYCKA w Szczecinie

Nazwa planu
ŚMIERDNICA - PYRZYCKA
Numer planu
128
Numer uchwały wszczynającej
LVII/1062/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVII/446/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 24 poz. 469
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
7,0