Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SŁONECZNE - NAPIERSKIEGO 6C w Szczecinie

Nazwa planu
SŁONECZNE - NAPIERSKIEGO 6C
Numer planu
656
Numer uchwały wszczynającej
XXXVII/1118/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XI/218/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3799
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,8