Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SKOLWIN PORT 4 w Szczecinie

Nazwa planu
SKOLWIN PORT 4
Numer planu
787
Numer uchwały wszczynającej
XLIX/1355/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIV/1509/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.6035
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Plan
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
75,2