Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SKOLWIN PORT 3 w Szczecinie

Nazwa planu
SKOLWIN PORT 3
Numer planu
738
Numer uchwały wszczynającej
VIII/239/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVIII/818/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2306
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
126,5