Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SIENNO w Szczecinie

Nazwa planu
SIENNO
Numer planu
99
Numer uchwały wszczynającej
VII/234/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVI/529/04
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 84 poz. 1538
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
10,5