Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.42 w Szczecinie

Nazwa planu
S.42
Numer planu
65
Numer uchwały wszczynającej
VII/191/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/497/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 51 poz. 725
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
6,9