Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.40 w Szczecinie

Nazwa planu
S.40
Numer planu
64
Numer uchwały wszczynającej
VII/191/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/496/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 47 poz. 725
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,0