Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.28 w Szczecinie

Nazwa planu
S.28
Numer planu
60
Numer uchwały wszczynającej
VII/192/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XV/486/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 46 poz. 713
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,6